Historia Seminarium
2016-10-22

Powstanie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie związane jest z reorganizacją tymczasowej administracji Kościoła w Polsce, w latach 70-tych. Na mocy bulli Episcoporum Poloniae coetus papieża Pawła VI, z dniem 28 czerwca 1972 r. zostały utworzone nowe diecezje na ziemiach północno-zachodnich, w tym diecezja koszalińsko-kołobrzeska.

Pierwszy ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski biskup Ignacy Jeż od samego początku zabiegał o założenie własnego diecezjalnego seminarium. Formowanie przyszłych kapłanów bowiem odbywało się głównie w seminarium w Gościkowie-Paradyżu, które stało się zbyt odległe od nowo powstałej diecezji. Wniosek biskupa Ignacego Jeża o pozwolenie na budowę, wielokrotnie kierowany do PRL-owskich władz państwowych, był jednak ustawicznie odrzucany. Dopiero w roku 1980 udało się uzyskać akceptację planu budowy i pozwolenie na jego realizację.

Dekret oficjalnie erygujący Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, biskup podpisał 25 marca 1981 r. Na patrona nowego seminarium wybrano świętego Jana z Kęt. Pierwszym rektorem został mianowany ks. dr Piotr Krupa, który przedtem pełnił to zadanie w seminarium w Paradyżu. Dyrektorem budowy został ks. Stefan Ołów.

W tym samym roku diakoni zamieszkali już na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w domu parafialnym w Złocieńcu. W roku 1982 kolejny rocznik diakonów, wraz z wykładowcą i opiekunem ks. dr. Antonim Kloską, zamieszkał w Połczynie Zdroju. Na placu budowy seminarium w Koszalinie wzniesiono tymczasowe zabudowania, w których zamieszkali klerycy trzeciego, czwartego i piątego roku. Początkowo wiele prac budowlanych wykonywano systemem gospodarczym i zaangażowani w nie byli również klerycy. Tylko alumni pierwszego i drugiego roku nadal studiowali poza diecezją.

26 czerwca 1982 r. Prymas Polski, arcybiskup Józef Glemp, poświęcił plac pod budowę seminarium. Stało się to przy okazji zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski odbywającego się w dziesiątą rocznicę utworzenia diecezji. Dwa lata później zakończono budowę pierwszej z czterech części seminarium i sprowadzono do diecezji wszystkich kleryków. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Ksiądz Prymas dokonał poświęcenia tej części gmachu wraz z tymczasową kaplicą. W roku 1986 r. rektor, ks. Piotr Krupa, został biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W jego miejsce mianowano ks. dr. Mariana Subocza, dotychczasowego wicerektora.

Wydarzeniem, które szczególnie naznaczyło historię koszalińskiego seminarium, była niewątpliwie wizyta ojca świętego Jana Pawła II. Podczas swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny, którą rozpoczął właśnie w Koszalinie 1 czerwca 1991 r., dokonał poświęcenia całości seminarium, choć prace budowlane trwały jeszcze przy sali gimnastycznej i auli. Papież spędził w seminarium noc i spotkał się z klerykami.

Gdy 1 lutego 1992 r. papież Jan Paweł II przyjął rezygnację biskupa Ignacego Jeża z obowiązków ordynariusza, nowym pasterzem diecezji został biskup Czesław Domin, który do tej pory był biskupem pomocniczym w Katowicach. W 1993 r. rektor, ks. Marian Subocz, przejął część dotychczasowych obowiązków biskupa Domina, jako dyrektor polskiej Caritas. Wówczas stanowisko rektora seminarium objął ks. dr Zdzisław Kroplewski. Warto wspomnieć, że podczas posługi biskupa Czesława powstało stowarzyszenie Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Do dziś skupia ono ludzi wspomagających modlitwą i ofiarą funkcjonowanie seminarium oraz sprawę powołań. Biskup Domin zmarł po ciężkiej chorobie 15 marca 1996 r. Jego następcą został biskup Marian Gołębiewski, który 1 września 2003 r. mianował rektorem seminarium ks. dr. Wacława Łukasza. Ks. dr Zdzisław Kroplewski natomiast oddelegowany został do pracy w powstającym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego jako jego pierwszy dziekan.

7 sierpnia 2004 r. stolicę biskupią w Koszalinie oraz pieczę nad seminarium przejął dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, Kazimierz Nycz. Ważnym wydarzeniem duchowym było oddanie przez ks. rektora Wacława Łukasza naszego Seminarium Jezusowi Eucharystycznemu 26 października 2005 roku.

Z dniem 1 września 2006 r. funkcję rektora seminarium objął ks. dr Dariusz Jastrząb. Wicerektorem został ks. dr Krzysztof Włodarczyk, prefektami - ks. dr Eugeniusz Kaczor i ks. Roman Piwoński, prefektem ds. studiów - ks. dr Krzysztof Gorczyński, a ojcami duchownymi - ks. dr Antoni Badura i o. Roman Rusek OFMCap. Funkcję dyrektora administracyjnego pełnił ks. Sławomir Forc.

9 lipca 2007 r., po odejściu biskupa Kazimierza Nycza do Warszawy, posługę biskupią w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej rozpoczął biskup Edward Dajczak, dotychczas biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Z dniem 1 października 2007 r. odwołał on ks. dr. Krzysztofa Włodarczyka z funkcji wicerektora seminarium i powierzył mu kierowanie wydziałem duszpasterskim kurii biskupiej. Jednocześnie mianował prefektem ks. dr. Tomasza Tomaszewskiego. Dnia 1 grudnia 2007 r. ks. Roman Piwoński został mianowany proboszczem. 13 maja 2010 roku rektor ksiądz Dariusz Jastrząb dokonał aktu zawierzenia seminaryjnej wspólnoty Niepokalanemu Sercu Maryi. Od 1 października 2012 r. nowym prefektem został ks. dr Jarosław Kwiecień. W lutym 2012 do grona wychowawców dołączył ks. dr Radosław Suchorab. Obecnie funkcję rektora pełni ks. dr Wojciech Wójtowicz.

Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK