Koło naukowe
2019-10-01

Według legendy, św. Piotr, uciekając z ogarniętego prześladowaniami Rzymu, spotkał Jezusa, który zdawał się iść w przeciwnym kierunku. Zadał Mistrzowi pytanie: Quo vadis, Domine? (Dokąd idziesz, Panie?). Jezus odpowiedział, że idzie do Rzymu, by Go ponownie ukrzyżowano. Było to wezwanie do odrzucenia ducha bojaźni, który każe uciekać i nie pozwala na mężne wyznawanie wiary. Takim wyznaniem jest właśnie krzyż, uniżenie, a w oczach wielu głupstwo, przegrana, kapitulacja.

W tej perspektywie poruszamy ważne i aktualne tematy teologiczne. Pytamy się np. o sytuację Kościoła w Polsce, o jego hierarchię, o jego wiernych, o autorytet biskupów, postawę klerykalizmu i tryumfalizmy, o dobra materialne Kościoła, "przyjaźń" z polityką, relacje z mediami. Zadajemy sobie pytania, by włączyć się w "spór", "bitwę" o Kościół, nasz Kościół, za który, jako przyszli kapłani czujemy się odpowiedzialni. Podjęcie takiej refleksji prowadzi do pytania o moje osobiste wyznanie wiary w Chrystusa i Jego Kościół.

Tematy spotkań:

Spotkanie 2 - „Postmodernizm, ponowoczesność, nienormatywność.”
Spotkanie 3 - „Między pontyfikatami i wizjami Kościoła Jana Pawła II i Benedykta XVI.”
Spotkanie 4 - „Formy nowej ewangelizacji. Nadzieje, szanse, ryzyka.”
Spotkanie 5 - „Teologia wyzwolenia.”
Spotkanie 6 - „Teologia feministyczna - między ubogaceniem Kościoła a herezją.”
Spotkania 7-12 - „Mistrzowie teologii XX-wieku”
Spotkanie 13 - „Duchowni a laikat - hierarchia i kompetencje.”
Spotkanie 14 - „Modlitwa o uzdrowienie. Kryteria oceny teologicznej i jej miejsce w Kościele.”
Spotkania 15-16 - „Wybrane kwestii mariologii.”
Spotkanie 17 - „Antony Flew "Bóg istnieje" - od ateizmu do teizmu arystotelesowskiego.”
Spotkanie 18 - „Maryja Wniebowzięta - kwestia śmierci Niepokalanej.”
Spotkania 19-20 - „Problemy rodzące się z nauki o grzechu pierworodnym w obliczu współczesnej nauki.”
Spotkanie 21 - „Współczesne zagrożenia neo-pelagianizmem i neognostycyzmem.”
Spotkanie 22 - „Problematyka in-vitro.”
Spotkanie 23 - „Kara śmierci - zmiana punktu 2267 KKK.”
Spotkanie 24 - „Dokument o ludzkim braterstwie a Dominus Jesus - kwestia o pluralizmie religijnym”
Spotkanie 25 - „Teologia feministyczna - zagrożenie dla wiary czy wyjście poza schemat?”

Opiekun koła: ks. dr Wojciech Wójtowicz

Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK