Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego
2016-10-22

Jesteśmy ludźmi, którym leży na sercu sprawa kapłanów, kleryków i nowych powołań kapłańskich. Odpowiadając na inicjatywę śp. biskupa Czesława Domina z roku 1994, duchowo i materialnie opiekujemy się naszym diecezjalnym seminarium oraz jego mieszkańcami, klerykami i księżmi wychowawcami. Tworzymy w ten sposób Rodzinę Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego (RPSK). Jesteśmy mieszkańcami diecezji, ale nie tylko; niektórzy z nas mieszkają poza jej granicami, w Polsce oraz za granicą. Jest nas wszystkich blisko 4 700 osób.

Codziennie, poprzez modlitwę lub ofiarowane cierpienia, wspieramy duchowo biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszamy nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Co roku otrzymujemy list od wychowawców i kleryków, w którym informują nas o tym, co dzieje się w seminarium. W ciągu roku, przy różnych okazjach, spotykamy się z naszymi „podopiecznymi”. Najważniejszym spotkaniem jest jednak doroczny dzień skupienia dla członków RPSK, który ma miejsce w koszalińskim seminarium na zakończenie roku akademickiego. W pierwszy czwartek miesiąca księża wychowawcy i klerycy ofiarowują za nas Mszę Świętą oraz modlą się w naszych intencjach w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.

Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK