Dołącz do RPSK
2016-01-22

Jeżeli chcesz wspierać nasze koszalińskie seminarium, a przede wszystkim kapłanów i kleryków, przyłącz się do nas!

Do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego mogą należeć ci, którzy codziennie, poprzez modlitwę lub ofiarowane cierpienia, wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszają nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Aby przyłączyć się do nas, wydrukuj, wypełnij i prześlij na adres seminarium załączoną deklarację przynależności. Zgłoszenia możesz dokonać także telefonicznie lub prosząc o pomoc Twojego Księdza Proboszcza.

Deklaracja przynależności do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego

Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK