Intencje powołaniowe AD 2017
2017-01-08

Styczeń

Aby ci, którzy modlitwą i czynem wspierają powołanych do kapłaństwa, zwłaszcza członkowie Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, doświadczali Bożego błogosławieństwa.

Luty

Aby na terenach misyjnych nie brakowało świadków Ewangelii, ukazujących swoim życiem miłość Boga do każdego człowieka.

Marzec

Aby II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej umacniał wierzących w realizowaniu powszechnego powołania do świętości.

Kwiecień

Aby parafie naszej diecezji były środowiskami sprzyjającymi budzeniu i kształtowaniu powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Maj

Aby młodzi ludzie, którzy odkrywają w swych sercach głos wzywający ich do służby w Kościele, odnaleźli w Maryi wzór do wypełniania Jego woli.

Czerwiec

Aby nowi kapłani naszej diecezji obfitowali w potrzebne im łaski i dawali żywe świadectwo wiary we wspólnotach, do których zostaną posłani.

Lipiec

Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach obudzić lub rozeznać powołanie, swoim przykładem i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego życia.

Sierpień

Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego, którzy przeżywają trudności i zwątpienia w realizacji Bożego wezwania, zostali napełnieni pokojem, ufnością i mocą Ducha Świętego.

Wrzesień

Aby ruchy i wspólnoty działające w naszej diecezji ożywiały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Październik

Aby klerycy, którzy rozpoczynają kolejny rok przygotowania do kapłaństwa w koszalińskim seminarium, zostali umocnieni Bożymi darami na drodze powołania.

Listopad

Aby zmarli, którzy w życiu doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie i zakonne, otrzymali od Boga nagrodę życia wiecznego.

Grudzień

Aby rodziny chrześcijańskie opierały się na fundamencie wiary i miłości, wydając błogosławione owoce nowych i świętych powołań do szczególnej służby Bogu.

Bardzo prosimy o modlitwę w tych intencjach.

Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK