Intencje powołaniowe AD 2018
2018-06-13

Styczeń

Za członków Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby Chrystus nagrodził ich zaangażowanie na rzecz powołań.

Luty

Za osoby konsekrowane, aby trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

Marzec

Za duszpasterzy naszej diecezji, aby świadectwem swojego życia pociągali młodych ludzi na drogę powołania kapłańskiego i zakonnego.

Kwiecień

Za formatorów seminaryjnych, którymi Pan posługuje się, by kształtować serca powołanych, aby byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego.

Maj

Za młodych ludzi, którzy stoją przed decyzją wyboru życiowego powołania, aby dzięki łasce Bożej właściwie je rozeznali i nie bali się podążyć odpowiednią dla nich drogą.

Czerwiec

Za kuszonych do tego, by zejść z drogi powołania, aby Jezus odnowił ich siły swoją łaską i wsparciem naszych wspólnot.

Lipiec

Za nowo wyświęconych kapłanów i diakonów, aby całkowicie oddani Chrystusowi, gorliwie podejmowali ewangeliczną posługę w Kościele.

Sierpień

Za tych, którzy w wakacyjnym czasie głoszą Słowo Boże, aby ich trud przyniósł błogosławione owoce przemiany ludzkich serc.

Wrzesień

Za młodzież uczęszczającą na katechezę, aby doświadczyła spotkania z żywym Bogiem i odnalazła swoje miejsce we wspólnocie żyjących.

Październik

Za kleryków naszego seminarium, aby nowy rok akademicki był dla nich czasem wzrastania w otrzymanym powołaniu.

Listopad

Za zmarłych, którzy za życia wspierali kapłanów i kleryków na drodze do ich powołania, aby w niebie otrzymali nagrodę za czynione dobro.

Grudzień

Za rodziny osób powołanych, aby z radością przyjęły i doceniły dar Bożego wybrania ich bliskich.

Bardzo prosimy o modlitwę w tych intencjach.

Pobierz plik do wydruku

Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK