Intencje powołaniowe AD 2019
2019-01-11

Styczeń

O Boże błogosławieństwo dla wszystkich parafii naszej diecezji, aby były środowiskami sprzyjającymi budzeniu i kształtowaniu powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Luty

O dary Ducha Świętego dla zaangażowanych w II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, aby ich praca umocniła wierzących w realizowaniu powszechnego powołania do świętości.

Marzec

O potrzebne łaski dla członków Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby ich modlitwy i ofiary zostały hojnie wynagrodzone.

Kwiecień

O wierność w powołaniu dla osób konsekrowanych, aby pozostawały czytelnymi znakami Chrystusa i świadkami Ewangelii we współczesnym świecie.

Maj

O odwagę dla powołanych, których lęk powstrzymuje przed podjęciem właściwej decyzji, aby na wzór Maryi z ufnością przyjęli wezwanie Boże.

Czerwiec

O ducha ofiary dla neoprezbiterów naszej diecezji, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego we wspólnotach, do których zostaną posłani.

Lipiec

O gorliwość apostolską dla głoszących Słowo Boże w wakacyjnym czasie, aby byli skutecznymi narzędziami w rękach Ducha Świętego.

Sierpień

O wytrwałość i ufność dla młodych, którzy postanowili przyjąć powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego, aby nie ulegali pokusom zwątpienia.

Wrzesień

O ducha mądrości dla nauczycieli i wychowawców, aby słowem i przykładem inspirowali młodych do poświęcenia się temu, co dobre i piękne.

Październik

O wszelkie łaski dla kleryków naszego seminarium, aby nowy rok akademicki był dla nich czasem wzrastania w otrzymanym powołaniu.

Listopad

O szczęście wieczne dla zmarłych kapłanów naszej diecezji, aby Bóg darował im popełnione winy i wejrzał na ich wkład w budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

Grudzień

O umocnienie wiary w rodzinach naszej diecezji, aby ochotnie przyjmowały i wspierały powołania kapłańskie i zakonne, którymi je Bóg zaszczyca.

Bardzo prosimy o modlitwę w tych intencjach.

Pobierz plik do wydruku

Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK