Rekolekcje Wielkopostne 2023
Od 21. do 25. lutego w naszej wspólnocie przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je dla nas ks. dr Marcin Pietrzyk, ojciec duchowny seminarium w Łodzi. Czas ciszy i skupienia bardzo sprzyja odpowiedniemu wejściu w okres Wielkiego Postu. Rekolekcje prowadzone były pod hasłem "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus". Poczytasz więcej?

Rekolekcje dla młodzieży - jak było?

Poczytasz więcej?

Rekolekcje dla młodzieży 3-5. lutego

Poczytasz więcej?

Spotkanie opłatkowe z RPSK 2023

Poczytasz więcej?

Dołącz do nas

Poczytasz więcej?

Kleryckie wideo

Poczytasz więcej?

Rok propedeutyczny

Poczytasz więcej?