Aby głosili Słowo i nieśli Chleb
2021-02-21
Grafika

21 lutego w naszym seminarium podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez bpa Krzysztofa Zadarkę zostały udzielone posługi lektoratu i akolitatu. Z rąk biskupa posługę lektoratu przyjęli bracia z III roku, Szymon i Karol. Akolitami zaś zostali ustanowieni alumni roku IV, Maksymilian, Michał, Ksawery, Cezary i Mateusz. 

W homilii ksiądz biskup zaznaczył, że w dzisiejszym świecie, wobec wszechobecnego zła i cierpienia, trzeba głosić Słowo i nieść Chleb. Słowo, jako prawda objawiona, ma być opozycją do współczesnego słowa wirtualnego, często zakłamanego i gubiącego młodego człowieka. Chleb, jako nieskalane Ciało Chrystusa, ma być znakiem czystości i miłości w cierpiącym świecie. To głoszenie Słowa i niesienie Chleba ma być zadaniem na całe kapłańskie życie, do którego przygotowujemy się w seminarium, także poprzez przyjęte posługi. Dziękujemy księdzu biskupowi za wygłoszone umacniające słowo u progu Wielkiego Postu.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16