Czerwcowy dzień skupienia
2013-06-10
Grafika

Czerwiec to czas podsumowań i rozmyślania nad kolejnym już rokiem przeżytym w seminarium. Pomagał nam tym razem o. Piotr Włodyga OSB, który w tym dniu skupienia zawarł wiele ciekawych i zmuszający do myślenia tekstów. Całe rozmyślanie od sobotniego wieczora aż do niedzielnego południa skupiały się wokół kilku znanych zdań, jak np. ?wypłyń na głębię? czy ?pójdź do Niniwy?. Benedyktyn, który jest bardzo dobrze znany w naszym środowisku seminaryjnym, wskazał nam także na konieczność poszukiwania dobra w sobie i w innych. Jest ono często przez nas niezauważane. ?Każdy ma w sobie dobro, [...] to dobro dojrzewa?- mówił o. Piotr.