Czy ksiądz może "przestać" być księdzem?
2021-01-20

Znam księdza, który nie jest już księdzem. Czy można z kapłaństwa zrezygnować? Zawsze myślałem, że jest to decyzja na całe życie, tak jak małżeństwo.

Przyjęcie święceń kapłańskich to podjęcie zobowiązania na całe życie. Dlatego też powołani mają wspaniałą okazję, by przez kilka lat przygotować się do takiej decyzji. W tym okresie (jakby narzeczeństwa) mają do dyspozycji ciszę, czas oraz starszych braci w powołaniu, kleryków i kapłanów, którzy pomagają im odczytać głos Boży. Poza tym w kapłaństwie człowiek nie ma "wytrzymać", jakby był sam na polu walki. Pan Bóg, wzywając, wyposaża człowieka w swoją pomoc, dary i sam jest blisko powołanego, by jako kapłan mógł pięknie żyć i działać.

Z ustanowienia Bożego ten, kto otrzymuje święcenia kapłańskie, pozostaje kapłanem na całe życie, a nawet na wieczność. W wyjątkowych sytuacjach Kościół może zwolnić jakiegoś kapłana z pewnej części jego zobowiązań. Jednak nawet w takim przypadku kapłan pozostaje kapłanem.

Wróć do pytań o powołaniu