Czy mogę poprosić jakiegoś księdza, by pomógł mi rozeznać moje powołanie ?
2021-01-20

Chciałbym o moim powołaniu porozmawiać z jakimś księdzem. Czy nie będzie to zawracanie głowy skoro księża są tak bardzo zajęci?

Każdy ksiądz jest powołany do tego, by doglądał wzrostu Bożego ziarna na roli, jaką są ludzkie serca. To dokonuje się zbiorowo, poprzez katechezę czy głoszenie kazań, ale także indywidualnie, poprzez spowiedź i spotkania z ludźmi, którzy potrzebują jego rady i modlitwy. W modlitwie poproś Jezusa, żeby podsunął Ci dobrego i mądrego kapłana, który pomoże Ci w rozeznaniu Twojego powołania. Zwróć się do Twojego spowiednika lub innego zaufanego księdza. Zawsze możesz też nawiązać kontakt z seminarium, pomocą w rozeznaniu może być też udział w rekolekcjach zamkniętych, zwłaszcza ignacjańskich. Pamiętaj jednocześnie, że żaden ksiądz nie odpowie na wszystkie Twoje pytania czy wątpliwości, a już na pewno nie wskaże Ci, jaką decyzję powinieneś podjąć.

Wróć do pytań o powołaniu