Doświadczyć Bożej obecności... Adwentowy Dzień Skupienia
2021-12-12
Grafika
By się spotkać i podzielić swoim doświadczeniem Pana Boga. Taki cel przyświecał ośmiu przybyłym do naszego seminarium śmiałkom z diecezji oraz nam samym - klerykom wraz z księżmi przełożonymi, w organizacji Adwentowego Dnia Skupienia dla młodzieży męskiej. 
Oprócz wspólnych gier, sportu czy nawet "portatorki" był to czas szczególnego pochylenia się nad działaniem Pana Boga w naszym życiu i w liturgii, która jest wspólnym dziełem Jego i nas. Młodzież biorąca udział w rekolekcjach miała okazję nie tylko wziąć udział w pięknych celebracjach (np. lucernarium podczas I Nieszporów niedzieli), ale również przygotować uroczystą Mszę Świętą w niedzielę Gaudete. Co bardzo budujące, swoje "zadania" wykonali z wielką pasją, w czym mieliśmy przyjemność im pomóc i podzielić się swoją wiedzą.
Przygotowaniem tego dnia zajęli się alumni z 5. roku pod opieką księdza dyrektora Piotra Subocza.
Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28Zdjęcie #29Zdjęcie #30Zdjęcie #31Zdjęcie #32Zdjęcie #33Zdjęcie #34Zdjęcie #35Zdjęcie #36Zdjęcie #37Zdjęcie #38