Dzień formacji ludzkiej
2018-03-11
Grafika

Comiesięczny cykl dni skupienia raz w roku ubogaca tzw. dzień formacji ludzkiej. Tym razem odbył się on 11. marca i poprowadziła go pani mgr Małgorzata Szewczyk ? psycholog, psychoterapeutka współpracująca z Domem Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. Plan tego dnia składał się z dwóch dwugodzinnych zajęć warsztatowych, podczas których prowadząca starała się nam przedstawić tzw. metodę ?porozumienia bez przemocy?. Jest to sposób komunikacji interpersonalnej wypracowany i opisany przez amerykańskiego badacza Marshalla Rosenberga. Pani Małgorzata wyjaśniła nam poszczególne kroki stanowiące gwarancję prawidłowego i pokojowego porozumiewania się, a także wyrażania swoich próśb oraz potrzeb. Są to: stwierdzenie faktu, stwierdzenie własnego odczucia, nazwanie swojej potrzeby oraz prośba jako poszukiwanie sposobu, aby moja potrzeba została zaspokojona. Szczególną uwagę zwróciła na krok pierwszy zaznaczając, że bardzo ważne jest, aby w relacji najpierw nie oceniać ani opiniować lecz przede wszystkim analizie poddać fakty.

Po zapoznaniu się z tymi treściami, w ramach warsztatów próbowaliśmy przekładać je na praktykę życia odgrywając scenki przykładowych sytuacji z seminaryjnych realiów. Uświadomiło nam to, że zastosowanie tej metody komunikacji w praktyce jest bardzo trudne, ale mamy nadzieję, że choć w części uda się nam ją skutecznie zaaplikować do życia.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8