Dzień z bł. Karolem
2016-11-13
Grafika

Od 9 do 12 listopada w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbyły się rekolekcje kończące tzw. "Rok Karolowy", w setną rocznicę śmierci bł. Karola de Foucauld. Przyjechało na nie prawie 40 osób z całej Polski. Czasowi tej duchowej odnowy przewodniczył bp Edward Dajczak. Jeden z dni rekolekcyjnych stał się jednocześnie czasem skupienia dla wszystkich kleryków.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w naszym seminarium istnieje tzw. grupa karolowa, która gromadzi wszystkich zafascynowanych duchowością francuskiego błogosławionego. Na spotkaniach podejmowane są kwestie braterstwa, kontemplacji, wspólnoty kapłańskiej, ewangelizacji oraz doświadczenia braku owoców w dziele apostolskim i odrzucenia przez świat. Tematy te podejmowane są poprzez wzajemne dzielenie się osobistymi przeżyciami.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27