Formacja
2021-01-12

CO TO JEST SEMINARIUM?

PRZYGOTOWANIE DO KAPŁAŃSTWA

A. BY DOBRZE ZACZĄĆ
(ROK PROPEDEUTYCZNY)

B. BY BYĆ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM I CHRZEŚCIJANINEM
(I - III ROK)

C. BY BYĆ PASTERZEM
(IV-VI ROK)