Gdzie najlepiej mogę służyć Kościołowi?
2021-01-20

Czuję, że pociąga mnie sposób życia księdza diecezjalnego. Z drugiej strony przeraża mnie to, że większość swojego kapłaństwa przeżywa jednak w samotności. W tym sensie widzę zaletę życia zakonnego, które daje oparcie we wspólnocie. Jak rozpoznać, które z tych pragnień jest autentyczne?

W rozeznawaniu Bożego wezwania warto przyjrzeć się sobie samemu: co lubię robić? Jakie są moje zainteresowania, talenty? W czym czuję się dobrze? Przy tym trzeba się przyglądać swoim najgłębszym pragnieniom: ku czemu dążą? Co poprowadzi mnie do prawdziwej radości? Jednocześnie trzeba przyglądać się aktualnym potrzebom Kościoła. Poświęcenie swojego życia Chrystusowi nigdy nie może być ucieczką, nawet duchową (np. ktoś zostaje pustelnikiem, bo tak naprawdę boi się ludzi albo ktoś idzie do zakonu, bo boi się samotności).

Wróć do pytań o powołaniu