Immartykulacja i kandydatura
2016-10-12
Grafika

Dnia 8 października w naszym seminarium pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Dajczaka, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2016/17. Uroczystość była połączona z włączeniem do wspólnoty alumnów 5 kandydatów z roku propedeutycznego. Ponadto odbył się obrzęd kandydatury dla 4 kleryków, którzy zostaną wyświęceni na diakonów 25 października o godz. 17.30 w koszalińskiej katedrze. Święcenia diakonatu przyjmą:

  • Jacek Herman
  • Rafał Kowalski
  • Piotr Kuczewski
  • Adam Pałka

Wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20