Intencje powołaniowe AD 2024
2024-04-09

Styczeń

Za członków Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby w Nowym Roku doświadczali Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi.

Luty

Za osoby konsekrowane, aby wytrwale niosły światu dar modlitwy i ukazywały piękno ewangelicznego radykalizmu.

Marzec

Za kapłanów naszej diecezji, aby głoszeniem Ewangelii i świadectwem życia pociągali młodych ludzi na drogę powołania do służby Bożej.

Kwiecień

Za wychowawców i wykładowców seminaryjnych, aby umocnieni darami Ducha Świętego kształtowali serca i umysły przyszłych kapłanów.

Maj

Za młodych, którzy stoją przed decyzją wyboru życiowego powołania, aby właściwie je rozeznali i nie bali się podążyć odpowiednią dla nich drogą.

Czerwiec

Za neoprezbiterów naszej diecezji, aby wiernie naśladowali Chrystusa i gorliwie podejmowali posługę duszpasterską.

Lipiec

Za młodzież uczestniczącą w wakacyjnych rekolekcjach i pielgrzymkach, aby pogłębiła swoją wiarę i doświadczyła wspólnoty Kościoła.

Sierpień

Za przeżywających trudności na drodze powołania, aby Boża łaska i ludzka pomoc pozwoliła im powrócić do pierwotnego entuzjazmu.

Wrzesień

Za uczniów uczęszczających na lekcje religii, aby odkrywali piękno chrześcijańskiej wiary i stawali się jej świadkami dla innych.

Październik

Za kleryków rozpoczynających nowy rok formacji w koszalińskim seminarium, aby zostali umocnieni potrzebnymi łaskami na drodze powołania.

Listopad

Za zmarłych kapłanów naszej diecezji, aby doznali przebaczenia grzechów i otrzymali wieczną nagrodę obiecaną wiernym sługom.

Grudzień

Za rodziny osób powołanych do służby w Kościele, aby z radością i pokojem przyjmowały dar Bożego wybrania ich bliskich.