Intencje powołaniowe AD 2021
2022-03-10

Styczeń

Aby rodziny naszej diecezji, pociągnięte przykładem Świętej Rodziny, wzrastały w wierze i miłości, stając się kolebką nowych powołań.

Luty

Aby osoby konsekrowane posługujące
w naszej diecezji stawały się czytelnymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii.

Marzec

Aby dzieło II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej umacniało wierzących w realizowaniu powszechnego powołania do świętości.

Kwiecień

Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego, którzy przeżywają trudności w realizacji Bożego wezwania, zostali napełnieni radością i mocą Ducha Świętego.

Maj

Aby młodzi ludzie, którzy odkrywają głos wzywający ich do służby
w Kościele, odnaleźli w Maryi wzór zawierzenia Bogu i zachętę do wypełniania Jego woli.

Czerwiec

Aby w naszej diecezji, obchodzącej jubileusz 50-lecia istnienia, nie brakowało głosicieli Słowa Bożego
i szafarzy sakramentów świętych.

Lipiec

Aby nowo wyświęceni kapłani i diakoni naszej diecezji wiernie naśladowali Chrystusa oraz gorliwie podejmowali ewangeliczną posługę.

Sierpień

Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na drodze rozeznawania powołania, swoim przykładem
 i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego życia.

Wrzesień

Aby ruchy i wspólnoty działające
w naszej diecezji ożywiały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Październik

Aby nowy rok akademicki był dla kleryków koszalińskiego seminarium owocnym czasem formacji i wzrastania w otrzymanym powołaniu.

Listopad

Aby zmarli biskupi, kapłani i osoby konsekrowane naszej diecezji otrzymali w niebie nagrodę obiecaną wiernym sługom.

Grudzień

Aby wspierający powołanych do kapłaństwa, zwłaszcza członkowie Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, doświadczali obfitości Bożych darów.