Intencje powołaniowe AD 2023
2023-09-30

Styczeń

O Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin naszej diecezji, aby były środowiskami sprzyjającymi budzeniu i kształtowaniu powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego..

Luty

O wierność radom ewangelicznym dla osób konsekrowanych, aby ofiara ich życia była inspiracją i przykładem dla wielu młodych ludzi..

Marzec

O gorliwość i pobożność dla ministrantów naszej diecezji, aby służąc przy ołtarzu mogli zafascynować się Chrystusem i kapłaństwem.

Kwiecień

O potrzebne łaski dla członków Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby ich modlitwy i ofiary zostały hojnie wynagrodzone.

Maj

O światło Ducha Świętego dla tegorocznych maturzystów, aby właściwie rozpoznali i podjęli swoje życiowe powołanie.

Czerwiec

O łaskę pokory i ofiarnej służby dla nowo wyświęconych kapłanów i diakonów naszej diecezji, aby kształtowali swoje serca na wzór Serca Jezusowego.

Lipiec

O odwagę i wytrwałość dla młodych, którzy postanowili przyjąć powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego, aby nie ulegali pokusom zwątpienia.

Sierpień

O siły duchowe i fizyczne dla głoszących Słowo Boże w wakacyjnym czasie, aby byli skutecznymi narzędziami w rękach Ducha Świętego

Wrzesień

O mądre i szlachetne serca dla nauczycieli i wychowawców, aby swoim życiem inspirowali młodych do poświęcenia się temu, co dobre i piękne.

Październik

O umocnienie na drodze powołania dla kleryków naszego seminarium, aby z nadzieją i radością pogłębiali swoją więź z Chrystusem i Kościołem.

Listopad

O miłosierdzie Boże dla tych, którzy w życiu doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie i zakonne, aby mogli radować się we wspólnocie świętych w niebie.

Grudzień

O ożywienie ducha misyjnego w ruchach kościelnych i wspólnotach parafialnych, aby orędzie Ewangelii mogło dotrzeć do wielu ludzkich serc.