Intencje powołaniowe AD 2021
2021-01-12

Styczeń

Za parafie naszej diecezji, aby były środowiskami sprzyjającymi budzeniu i kształtowaniu powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Luty

Za osoby duchowne, które sprzeniewierzają się swojemu powołaniu, aby weszły na drogę nawrócenia i wierności Jezusowi.

Marzec

Za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania seminarium w Koszalinie oraz tych, którzy modlitwą i ofiarą wspierają jego funkcjonowanie, aby Bóg im hojnie wynagrodził swoją łaską.

Kwiecień

Za biskupów i kapłanów naszej diecezji, aby swoim przykładem i przepowiadaniem pociągali wiernych do służby Bogu i ludziom.

Maj

Za młodych, którzy rozpoznają w swych sercach głos Boga powołującego ich do kapłaństwa czy życia zakonnego, aby z ufnością i odwagą poszli za Jego wezwaniem.

Czerwiec

Za neoprezbiterów naszej diecezji, aby byli gorliwymi świadkami zbawczego orędzia Ewangelii wśród ludzi, do których zostaną posłani.

Lipiec

Za ruchy i wspólnoty działające w Kościele, aby ożywiały w młodych ludziach pragnienie odkrywania i realizowania woli Bożej.

Sierpień

Za tych, którzy w wakacyjnym czasie głoszą Słowo Boże, aby byli skutecznymi narzędziami w rękach Ducha Świętego.

Wrzesień

Za uczniów uczęszczających na katechezę, aby pogłębiając wiedzę i wiarę odnaleźli swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.

Październik

Za kleryków, którzy rozpoczynają nowy rok formacji w koszalińskim seminarium, aby zostali umocnieni Bożymi darami na drodze powołania.

Listopad

Za zmarłych, którzy w życiu doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie i zakonne, aby radowali się przebywaniem w niebie.

Grudzień

Za rodziny osób powołanych do służby w Kościele, aby z radością i pokojem przyjmowały dar Bożego wybrania ich bliskich.