Jesienne wytchnienie
2014-11-18
Grafika

W połowie listopada rozjechaliśmy się na weekendowy odpoczynek. Bracia z roku pierwszego udali się do Łącka, gdzie spędzili ten czas z opiekunem roku ks. J. Kwietniem. Rok IV z ks. J. Kodzią wyruszył pod Kołobrzeg, do Podczela. Natomiast bracia należący do seminaryjnej grupy ?karolowej? z o. P. Wieteską udali się na sympozjum poświęcone duchowości bł. Karola de Foucauld, połączone z czasem skupienia, aż do Wrocławia.