Koło naukowe
2020-02-13

Według legendy, św. Piotr, uciekając z ogarniętego prześladowaniami Rzymu, spotkał Jezusa, który zdawał się iść w przeciwnym kierunku. Zadał Mistrzowi pytanie: Quo vadis, Domine? (Dokąd idziesz, Panie?). Jezus odpowiedział, że idzie do Rzymu, by Go ponownie ukrzyżowano. Było to wezwanie do odrzucenia ducha bojaźni, który każe uciekać i nie pozwala na mężne wyznawanie wiary. Takim wyznaniem jest właśnie krzyż, uniżenie, a w oczach wielu głupstwo, przegrana, kapitulacja.

W tej perspektywie poruszamy ważne i aktualne tematy teologiczne. Pytamy się np. o sytuację Kościoła w Polsce, o jego hierarchię, o jego wiernych, o autorytet biskupów, postawę klerykalizmu i tryumfalizmy, o dobra materialne Kościoła, "przyjaźń" z polityką, relacje z mediami. Zadajemy sobie pytania, by włączyć się w "spór", "bitwę" o Kościół, nasz Kościół, za który, jako przyszli kapłani czujemy się odpowiedzialni. Podjęcie takiej refleksji prowadzi do pytania o moje osobiste wyznanie wiary w Chrystusa i Jego Kościół.

Tematy spotkań:

Spotkanie 2 - ?Postmodernizm, ponowoczesność, nienormatywność.?
Spotkanie 3 - ?Między pontyfikatami i wizjami Kościoła Jana Pawła II i Benedykta XVI.?
Spotkanie 4 - ?Formy nowej ewangelizacji. Nadzieje, szanse, ryzyka.?
Spotkanie 5 - ?Teologia wyzwolenia.?
Spotkanie 6 - ?Teologia feministyczna - między ubogaceniem Kościoła a herezją.?
Spotkania 7-12 - ?Mistrzowie teologii XX-wieku?
Spotkanie 13 - ?Duchowni a laikat - hierarchia i kompetencje.?
Spotkanie 14 - ?Modlitwa o uzdrowienie. Kryteria oceny teologicznej i jej miejsce w Kościele.?
Spotkania 15-16 - ?Wybrane kwestii mariologii.?
Spotkanie 17 - ?Antony Flew "Bóg istnieje" - od ateizmu do teizmu arystotelesowskiego.?
Spotkanie 18 - ?Maryja Wniebowzięta - kwestia śmierci Niepokalanej.?
Spotkania 19-20 - ?Problemy rodzące się z nauki o grzechu pierworodnym w obliczu współczesnej nauki.?
Spotkanie 21 - ?Współczesne zagrożenia neo-pelagianizmem i neognostycyzmem.?
Spotkanie 22 - ?Problematyka in-vitro.?
Spotkanie 23 - ?Kara śmierci - zmiana punktu 2267 KKK.?
Spotkanie 24 - ?Dokument o ludzkim braterstwie a Dominus Jesus - kwestia o pluralizmie religijnym?
Spotkanie 25 - ?Teologia feministyczna - zagrożenie dla wiary czy wyjście poza schemat??