Konferencja o małżeństwie i rodzinie
2016-04-18
Grafika

W sobotę 16. kwietnia 2016 w auli WSD Koszalin odbyła się konferencja popularnonaukowa ?Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła?.

Pierwszym prelegentem był prof. Stephan Kampowski z Instytutu Małżeństwa i Rodziny im. św. Jana Pawła II w Rzymie. Przedstawił on referat ?Duszpasterskie towarzyszenie rodzinie: wychowywać pragnienia człowieka?. Swoje wystąpienie oparł na adhortacji papieża Franciszka ?Amoris Laetitia?. Mówił o zadaniu Kościoła, jakim jest niesienie rodzinom przesłania o tym, że rodzina nie jest problemem, a szansą. Odwoływał się do poprzednich dokumentów Kościoła o małżeństwie i rodzinie, m. in. ?Familiaris Consortio? Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na problem analfabetyzmu emocjonalnego współczesnego człowieka. Wykazywał, jak ważne jest wychowanie do miłości, a także zapobieganie rozpadowi małżeństw.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia ks. dr Wiesława Jankowskiego z Wydziału Studiów nad rodziną UKSW w Łomiankach pt.: ?Ewangeliczna wartość rodziny na podstawie Synodów z roku 1980 i 2015?. Drugi z prelegentów powoływał się również na encyklikę ?Dives in Misericordia? Jana Pawła II oraz Konstytucję Duszpasterską Soboru Watykańskiego II ?Gaudum et Spes?. Ks. Jankowski wyszedł od stwierdzenia, że głoszenie Ewangelii to przede wszystkim udzielanie samego Jezusa Chrystusa. Na podstawie biblijnej Księgi Rodzaju wykazał, że autorem małżeństwa jest sam Bóg, a rolą małżonków jest uobecnianie Boga w świecie. Są więc oni przekazicielami Bożej miłości. Ks. Jankowski przypomniał ponadto słowa wypowiedziane przez papieża Polaka w trakcie jego pielgrzymki do Meksyku. Jan Paweł II mówił wtedy o analogii między Trójcą Świętą a rodziną, ponieważ w Trójcy jest obecne ojcostwo, synostwo i miłość, czyli Duch Święty. Rodzina to zatem nie tylko rzeczywistość doczesna, ale i teologiczna.

Ostatnim z występujących na konferencji był ks. dr Tomasz Mędrek, dyrektor ASD w Szczecinie. Jego referat nosił tytuł: ?Nierozerwalność małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II na przykładzie wybranych dokumentów poświęconych małżeństwu i rodzinie?. Ks. Mędrek wskazał na zagrożenia, jakie niesie obserwowane dziś oderwanie prawdy od wolności człowieka, podczas gdy encyklika Jana Pawła II ?Veritatis Splendor? uczy, że w człowieku pragnienie komunii jest pierwotne wobec wolności i że ono właśnie tę wolność motywuje. Prelegent wskazywał na relacyjny wymiar osoby ludzkiej (J. Ratzinger: ?Relacyjność ku drugiemu ustanawia człowieka?, św. Augustyn: ?Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże?), podkreślając, że człowiek może się rozwijać i realizować tylko na drodze miłości w odniesieniu do drugiego. W tej perspektywie pierwszym argumentem na rzecz nierozerwalności małżeństwa jest to, że tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie stajemy się tym, kim naprawdę jesteśmy. Drugim zaś argumentem za nierozerwalnością związku małżeńskiego jest jego związek z tajemnicą relacji Chrystusa i Kościoła. Wykładowca wielokrotnie podkreślał, że naturę ludzką trafnie opisuje teologia ciała Karola Wojtyły.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28Zdjęcie #29Zdjęcie #30Zdjęcie #31Zdjęcie #32