Kurs ceremoniarza w WSD
2016-12-04
Grafika

W naszym seminarium w dniach 26-27 listopada odbyła się I sesja kursu ceremoniarza 2016/2017. Czas ten wypełniły głównie na zajęcia wykładowe o tematyce takiej jak: księgi liturgiczne, organizacja celebracji liturgicznych i zakrystii, język łaciński. Wieczorem, z racji rozpoczynającego się okresu adwentu, uczestniczyliśmy wspólnie w Liturgii Nieszporów z obrzędem tzw. ?lucernarium?.
?Nazwa Lucernarium wywodzi się od łacińskiego słowa lucerna tj. lampa. Błogosławienie światła, początkowo proste, które rozwinęło się w oficjum celebrowane przez zapalanie lamp pod koniec dnia. Geneza Lucernarium wiąże się z Żydowskim zwyczajem błogosławienia lampy w piątek wieczorem i w sobotę, by w ten sposób zaznaczyć początek i zakończenie szabatu. Chrześcijanie, przejmując ten zwyczaj, pogłębili jego znaczenie. Światło jest dla chrześcijan nie tylko darem Boga, ale przede wszystkim symbolem Chrystusa, który oświeca człowieka pogrążonego w ciemnościach grzechu. Lucernarium przybierało różne formy.
W Konstytucjach Apostolskich (ok. 380 r.) Lucernarium obejmowało także śpiew psalmów, słowo diakona, hymn Fos hilaron i błogosławieństwo końcowe.
Powracając do praktyki Lucernarium, podkreśla się, że nie musi ono być związane z Nieszporami(choć w tradycji tak było), można je celebrować przy różnych okazjach lub podczas spotkań w małych grupach.? (cyt. za ks. B. Nadolski, Leksykon liturgii).

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28Zdjęcie #29Zdjęcie #30Zdjęcie #31Zdjęcie #32Zdjęcie #33Zdjęcie #34Zdjęcie #35Zdjęcie #36Zdjęcie #37Zdjęcie #38Zdjęcie #39Zdjęcie #40Zdjęcie #41