Miłosierdzie a sprawiedliwość
2016-11-29
Grafika

19 listopada w gmachu naszego seminarium odbyło się sympozjum naukowe, na które przybyli znani i cenieni teologowie reprezentujący różne ośrodki z całej Polski. Pomysłodawcami tego intelektualnego przedsięwzięcia byli wykładowcy Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Janusz Lemański oraz ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz. W ramach sympozjum odbyło się sześć wystąpień. Nie zabrakło również dyskusji, podczas której padło wiele pytań odnoszących się do różnych analizowanych zagadnień: czy miłosierdzie Boże ma jakieś granice? czy sprawiedliwość Ojca można ubłagać? czy słuszną jest interpretacja stylu posługi papieża Franciszka jako próby liberalizacji doktryny w perspektywie miłosierdzia?

Wszystkim prelegentom i uczestnikom dziękujemy za czas wspólnej intelektualnej przygody.

Tematy wykładów:
 • Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński):
  Doświadczenie osobiste i historyczne źródłem odkrycia prawdy o miłosierdziu Boga Izraela.

 • Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski):
  Miłosierdzie Chrystusa - słowa i czyny.

 • Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu):
  Być miłosiernym jak Ojciec (Łk 6,36) w interpretacji patrystycznej.

 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach):
  Czym jest miłość? Odpowiedź Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jako synteza miłosierdzia i sprawiedliwości.

 • Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz (Uniwersytet Szczeciński):
  Teologia Bożego miłosierdzia w społeczno-politycznym sporze o sprawiedliwość.

 • Ks. dr Andrzej Wańka (Uniwersytet Szczeciński):
  Miłosierdzie w religiach niechrześcijańskich.
Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22