Modlitwa za powołanych
2020-06-08
MB Skrzatuska

Panie Jezu, który powołujesz ludzi do Twojej służby w Kościele, błagamy Cię pokornie: poślij robotników do Twojej winnicy. Spraw, aby wszyscy, których wybrałeś do służby kapłańskiej, poszli za głosem Twego wezwania.

Tych, którzy je realizują, to jest alumnów Seminarium Koszalińskiego, prowadź bezpiecznie na drodze do kapłaństwa, napełnij ich duchem modlitwy, wiary i miłości.

Wzmacniaj w powołaniu biskupów i kapłanów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Błogosław ich trudy i prace. Spraw, aby byli solą ziemi, która chroni od wszelkiego zepsucia, i aby byli światłem świata. Udziel im łaskawie mądrości, cierpliwości i mocy, aby głosili Twoją chwałę i szerzyli Twoje Królestwo w ludzkich sercach.

Matko Bolesna, Pani Skrzatuska, oddajemy Ci powołanych i całą Rodzinę Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Amen.

Święty Janie Kanty, patronie naszego seminarium - módl się za nami.