Nowi lektorzy i akolici
2019-03-12
Grafika

Tuż po rekolekcjach, 10 marca w I Niedzielę Wielkiego Postu, dziesięciu naszych braci przyjęło posługi z rąk biskupa seniora naszej diecezji Pawła Cieślika. Trzech kleryków z III roku zostało lektorami, a siedmiu z IV roku akolitami. Lektorat zaprasza do pogłębiania swojej relacji ze słowem Bożym i daje możliwość sprawowania pierwszych posług w Kościele np. błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny, przygotowania do chrztu. Natomiast akolici łączą swoją służbę z Jezusem w Eucharystii, mogą np. udzielać Komunii św. lub puryfikować święte naczynia. Wszystko to ma służyć głębszemu przygotowaniu i dojrzewaniu do przyjęcia w przyszłości święceń diakonatu a potem prezbiteratu.

Celebracja odbyła się w naszej kaplicy seminaryjnej, a towarzyszyli nam ludzie należący do synodalnych rad parafialnych odbywający w tym czasie swoje rekolekcje w CEF-ie.

Dziękujemy im za obecność, a naszym braciom gratulujemy i życzymy wytrwałego podążania za Panem!

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28Zdjęcie #29Zdjęcie #30Zdjęcie #31Zdjęcie #32Zdjęcie #33Zdjęcie #34Zdjęcie #35Zdjęcie #36Zdjęcie #37Zdjęcie #38Zdjęcie #39Zdjęcie #40Zdjęcie #41Zdjęcie #42Zdjęcie #43Zdjęcie #44