Odwiedziny rodziców & lektorat i akolitat
2022-03-12
Grafika
Po zakończeniu rekolekcyjnej ciszy w sobotę 5 marca, nasze seminarium odwiedzili szczególni goście - nasi rodzice. Spędzony wspólnie czas pozwolił poznać seminaryjne życie ich synów "od kuchni". Była to również okazja do poznania bliżej księży przełożonych oraz rodziców innych kleryków. 

Czas wypełniły również wspólne modlitwy, a pośród nich szczególna uroczystość - udzielenie posług lektoratu klerykom z 3. roku (Szymon Majda i Paweł Mikłaszewicz) oraz akolitatu alumnom z 4. roku (Karol Adamuszek i Szymon Pawluczuk). Celebracji przewodniczył biskup Krzysztof Zadarko. 

Posługi to ważny krok na drodze do kapłaństwa, dlatego otoczmy naszych kleryków szczególną modlitwą, "aby nie przyjmowali łaski Bożej na próżno", "by nie wyszydzono [ich] posługi" oraz aby "[okazali się] sługami Boga przez wszystko". (2 Kor 6)

Zdjęcie
">
Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28Zdjęcie #29Zdjęcie #30Zdjęcie #31Zdjęcie #32Zdjęcie #33Zdjęcie #34Zdjęcie #35Zdjęcie #36Zdjęcie #37Zdjęcie #38Zdjęcie #39Zdjęcie #40Zdjęcie #41Zdjęcie #42Zdjęcie #43Zdjęcie #44Zdjęcie #45Zdjęcie #46Zdjęcie #47Zdjęcie #48Zdjęcie #49Zdjęcie #50Zdjęcie #51Zdjęcie #52Zdjęcie #53Zdjęcie #54Zdjęcie #55Zdjęcie #56