Pięciu posłanych
2020-06-08
Grafika

W sobotę 6 czerwca, pięciu naszych braci przyjęło święcenia w stopniu diakona w bazylice kołobrzeskiej: Mariusz Wolender z Piły, Hubert Haber z Bogucina, Sebastian Kapuściński z Kołobrzegu, Bartosz Łepek z Koszalina i Wojciech Borkowski z Jastrowia. Sakramentu święceń udzielił biskup Krzysztof Zadarko. Od tej chwili są już osobami duchownymi, których zadaniem w Kościele staje się służba Eucharystii, słowu Bożemu oraz braciom potrzebującym. Święcenia są zawsze ogromną radością dla naszej seminaryjnej wspólnoty, szczególnie kiedy widzimy, jak nasi bracia, z którymi żyjemy na co dzień, zostają posłani i stają się sługami Kościoła. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, aby w pokorze i miłości służyli Panu.

Więcej informacji na stronie Gościa Niedzielnego.


Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28