Po męsku w Wielki Post
2021-02-20
Grafika

W dniach 16-20.02. w naszym seminarium odbyły się rekolekcje na rozpoczęcie wielkiego postu. Nauki wygłosił dla nas ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL. Choć ksiądz profesor pochodzi z naszej diecezji, swoją pracę naukową i dydaktyczną od dwudziestu lat prowadzi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Ponadto jest związany z duszpasterstwem mężczyzn w różnych wymiarach w kraju i poza granicami. Jest także autorem kilku książek o duchowości chrześcijańskiej i duchowości mężczyzn.

Właśnie dlatego rozważania rekolekcyjne oscylowały wokół tematu męskości. Szczególny wymiar ksiądz Adam kładł na męskość w formacji kapłańskiej, a następnie pracy duszpasterskiej księdza diecezjalnego. Ksiądz profesor przedstawił aspekt męskości i cech z tym związanych jako element ważny w każdym powołaniu, nie tylko w byciu księdzem.

Dziękujemy księdzu Adamowi za rekolekcje i spędzony z nami czas w naszym koszalińskim seminarium, w którym przed laty sam się formował. Jesteśmy pełni wdzięczności i pamięci modlitewnej za wygłoszone do nas słowo i przykład kapłańskiego życia. Bóg zapłać!

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7