Posługi lektoratu i akolitatu
2018-02-18
Grafika

Po trzydniowym rekolekcyjnym przygotowaniu nasi bracia z roku trzeciego (sześciu) i czwartego (dwóch) przyjęli posługi. Uroczystość ta odbyła się 18. lutego podczas Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej. Wzięła w niej udział nie tylko wspólnota naszego domu, ale także uczestnicy synodalnych rekolekcji, którzy przeżywali je w ten weekend w pobliskim CEF-ie. Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. On to udzielił posługi lektoratu klerykom rocznika trzeciego i posługi akolitatu klerykom rocznika czwartego. W homilii ksiądz biskup podkreślił, że Bóg nieustannie szuka człowieka, mimo, że człowiek nie zawsze odpowiada miłością. Tymczasem niezatarte znamię chrztu obrazuje niezmienną wierność Boga. Zwracając się w sposób szczególny do przyjmujących posługę lektoratu zaznaczył, że aby znać Ewangelię trzeba ją czytać, ale aby głosić Ewangelię, trzeba nią żyć.

Po zakończeniu Mszy Świętej nasza seminaryjna wspólnota wraz z biskupem udała się do refektarza na obiad.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20