Rekolekcje na dobry początek
2017-10-01
Grafika

Uświęconą tradycją życia seminaryjnego są odbywające się na początku każdego roku formacyjnego rekolekcje. Zawsze przeżywamy je w milczeniu, które ułatwia nam skupienie się na Bogu. Tegoroczne ćwiczenia duchowe odbyły się w dniach 27 IX ? 1 X i poprowadzili je o. Łukasz Mścisławski OP i pani Mirosława Rafalska. Rekolekcjoniści tworzyli wyjątkowy duet, w zaskakujący sposób uzupełniając się nawzajem. Katechezy zawsze głosili wspólnie, przekazując sobie co jakiś czas głos. Głównym tematem rekolekcji była praktyka i posługa modlitwy o uwolnienie. O. Łukasz i pani Mirosława wielokrotnie podkreślali, że jej celem jest przede wszystkim usuniecie przeszkód w relacji z Bogiem, aby uwolniony człowiek mógł budować z Nim coraz głębszą więź. Do południa głosili nam konferencje, natomiast popołudniu i wieczorami służyli modlitwą uwolnienia. Skorzystało z niej wielu naszych braci kleryków. Nawet księża spoza seminarium, pracujący na parafiach, przyjeżdżali, aby modlono się nad nimi.

Dziękujemy naszemu dobremu Panu za obfite owoce tego czasu i ufamy, że będą one trwałe.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4