Skąd mogę wiedzieć, czy będę miał siłę żyć w celibacie?
2021-01-20

Kapłaństwo mnie pociąga i jestem prawie pewien, że mam powołanie. Mam jednak poważne wątpliwości co do celibatu, nie tyle co do jego sensu, ile co do mojej wierności. Nie wiem, czy dam sobie radę?<

Tego, po prostu, nie można wiedzieć. Nikt, dopóki nie dobiegnie do końca swojego życia, nie jest w stanie zagwarantować swojej wierności. W celibacie nie chodzi jednak o to, by ?dać sobie radę?. To nie jest jakiś maraton, gdzie zawodnik jest zdany tylko na swoje możliwości, gdzie sam musi opracować strategię biegu, odpowiednio rozłożyć siły itd. Chociaż życie w celibacie jest wyrzeczeniem i wysiłkiem, to przecież jest przeżywane w łączności z Tym, który jest źródłem siły i miłości. To On chce, byś tak żył i On uczyni to możliwym. Powołany do kapłaństwa i celibatu jest w takiej samej sytuacji co święty Paweł, który, doświadczając swojej własnej słabości i upadając przez to na duchu, usłyszał od Pana: ?Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem, w słabości się doskonali? (2 Kor 12, 9). Siłę do twórczego i pięknego przeżycia celibatu znajdziesz w Twojej zażyłej przyjaźni z Jezusem.

Wróć do pytań o powołaniu