Spotkanie z mieszkańcami domu św. Brata Alberta
2015-01-20
Grafika

W domu - schronisku św. Brata Alberta w Koszalinie pierwsze kroki duszpasterskie stawia dwóch alumnów z czwartego roku. Uczęszczają oni tam raz w tygodniu, prowadząc katechezy, wspierając słowem i wspólnie spędzając czas z podopiecznymi. W Niedziele Chrztu Pańskiego alumni zaprosili swoich znajomych na wspólne spotkanie do domu seminaryjnego. W ten sposób seminarium odwiedziło 21 podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.