Św. Jan z Kęt
2016-01-22

Urodził się 24 czerwca 1390 r. w oddalonym o 30 km od Oświęcimia miasteczku Kęty. Wywodził się z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Jego ojciec, Jan Wacięga, był bogatym mieszkańcem Żywca, a także przez pewien czas burmistrzem tego miasta. Matka miała na imię Maria. W wieku 23 lat rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym i w roku 1418 otrzymał stopień magistra sztuk (dzisiejszy doktorat). Między rokiem 1418 a 1421 przyjął święcenia kapłańskie, a następnie w roku 1421, na prośbę zakonników (bożogrobców) z Miechowa koło Krakowa, został kierownikiem tamtejszej szkoły klasztornej. Tam też głosił kazania w języku polskim oraz kopiował dzieła, szczególnie św. Augustyna, gdyż bożogrobcy jako kanonicy regularni opierali się na regule zakonnej opracowanej przez Biskupa Hippony. Czynił to także przez nastepne 40 lat, kopiując dzieła także innych autorów, np. św. Tomasza z Akwinu. W roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym (wykładał logikę, fizykę i ekonomię Arystotelesa) i przez kilka lat pełnił funkcję dziekana wydziału. Św. Jan przez 14 lat (pozostając profesorem na Wydziale Filozoficznym) studiował w Akademii Krakowskiej teologię, co uwieńczył stopniem magistra (dzisiejszy doktorat). Został uhonorowany kanonią przy kościele św. Floriana w Krakowie oraz otrzymał probostwo w Olkuszu (1439). Z tego ostatniego urzędu zrezygnował, gdyż uważał, że nie może czerpać dochodów z funkcji, której faktycznie nie mógł pełnić, pracując jako profesor w Krakowie. Św. Jan odbył pielgrzymkę do Rzymu (niektórzy uważają, że kilkakrotnie). W żywotach Świętego wspominano także o jego pielgrzymowaniu do Ziemi Świętej. Faktycznie były to pielgrzymki do Miechowa, gdzie w bazylice bożogrobców, w "Grobie Pańskim" przechowywano relikwie ziemi z Jerozolimy, z grobu Pana Jezusa. Nasz Patron słynął z wielkich dzieł miłosierdzia, w pracy duszpasterskiej krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej. Wiele czasu poświęcał posłudze w konfesjonale. Pełen zasług i w opinii świętości odszedł do Pana 24 XII 1473 r. Pochowano go w podziemiach kościoła św. Anny w Krakowie, gdzie do dzisiaj znajdują się jego relikwie. Beatyfikacja św. Jana Kantego miała miejsce 27 IX 1680 r., natomiast kanonizacja - 16 VII 1767 r.

Św. Jan Kanty jest głównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, miasta Krakowa, profesorów, młodzieży, studentów, Caritas oraz szkół katolickich. W ikonografii przedstawia się go jako kapłana w ornacie, jako teologa i profesora w todze i birecie doktorskim na głowie oraz z księgą w dłoni. Można też zobaczyć św. Jana oddającego buty ubogiemu, pieniądze zbójcom lub też wręczającego pewnej kobiecie, wcześniej rozbity i cudownie scalony, garnek z mlekiem (obraz w kościele parafialnym w Marianowie k. Korycina). W kompozycjach grupowych św. Jan występuje razem ze św. Jackiem, św. Stanisławem Kostką i bł. Szymonem z Lipnicy.

Liturgiczny obchód ku czci św. Jana Kantego przypada na dzień 20 października i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. Modlitwy formularza mszalnego, jak też teksty Liturgii Godzin przybliżają nam osobę Świętego, ale też dają sposobność modlitwy za jego wstawiennictwem. W kolekcie prosimy, abyśmy za przykładem św. Jana Kantego, okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Boga przebaczenie naszych grzechów. Modlitwa nad darami zawiera prośbę (za wstawiennictwem Świętego), abyśmy miłując Boga ponad wszystko, a bliźnich ze względu na Pana, mogli się Jemu podobać w myślach i czynach. Natomiast po Komunii prosimy, abyśmy przez zasługi św. Jana Kantego naśladowali jego miłosierdzie i mieli udział w jego szczęściu wiecznym.

Osoba św. Jana Kantego pobudza nas do pilnego i głębszego poznawania prawd naszej wiary, gorliwego kultu Eucharystycznego oraz czynów chrześcijańskiego miłosierdzia.