Tłumy - przyjaźnie - samotność
2022-03-11
Grafika
Wieczorną adoracją i konferencją we wtorek 1 marca rozpoczęliśmy czas rekolekcji wielkopostnych. Kolejne 4 dni pozwoliły nam wejść w przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu. Duchowym opiekunem naszej drogi był ks. Mirosław Maliński, znany szeroko w duszpasterstwie akademickim pod pseudonimem "Malina", założyciel i redaktor naczelny portalu 2ryby.pl, autor książek i audiobooków. Na co dzień mieszka i pracuje ze studentami, otwierając drzwi wrocławskiej "Maciejówki" dla wszystkich szukających żywej wspólnoty wiary. 

Również i nas ks. Mirosław zachwycił swoją otwartością i był żywym przykładem przesłania, które głosił. A dotyczyło ono umiejętności odnajdywania się w różnych kontekstach życia kleryckiego i kapłańskiego. 

Zaczęliśmy od tematu samotności. Dla przyszłych kapłanów umiejętne przeżywanie ciszy i życia w celibacie jest wielką łaską i swoistą szansą na naprawdę szczęśliwe życie w Bogu. Jest to możliwe dzięki odkryciu drogi do własnego serca, aby moje "ja" spotkało się z Chrystusem. Ksiądz rekolekcjonista zadał nam wiele praktycznych pytań odnośnie jakości naszego odpoczynku, stosunku do swoich wad i zalet czy sposobów odzyskiwania harmonii wewnętrznej.

Niezwykle głęboką refleksją objęty został również temat przyjaźni. Wychodząc od egzystencjalnego doświadczenia pustki w sercu, człowiek odkrywa, że sam sobie nie wystarcza. Ks. Maliński podał prosty przykład: 
Spróbujcie w środku nocy, w zupełnej ciemności zacząć sprzątać swój pokój. Doprowadzicie go do stanu jeszcze większej nieużywalności. Takie sprzątanie wprowadza jeszcze większy bałagan. Bez światła, które pochodzi z zewnątrz, którego my sami nie jesteśmy w stanie być źródłem, nie jesteśmy w stanie uczynić niczego. Próba robienia porządku ze swoim życiem, bez światła Chrystusa, jest wręcz niebezpieczna!
Dlatego potrzeba nam wejścia w głęboką przyjaźń z Chrystusem. Głęboka zaduma dotyczyła również naszego stosunku do ziemskich przyjaciół. Kierując się przykładem samego Jezusa, pierwszą rzeczą jaką należy uczynić w kapłaństwie jest zadbanie o grono przyjaciół. Dla Jezusa było to Dwunastu Apostołów. Warto dodać, że przez ten punkt rozważań prowadziła nas ikona przyjaźni św. Menasa i Chrystusa.

Ewangelia, która ukazuje nam Jezusa pośród ludu np. podczas rozmnożenia chleba na pustkowiu (Mk 6), uczy nas jak sprawiać, by "tłum zamieniał się we wspólnotę". 

Na zakończenie rekolekcji spotkaliśmy się w naszej kawiarence, gdzie w bardzo serdecznej i radosnej atmosferze wysłuchaliśmy opowieści z licznych podróży księdza do Afryki.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11