Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
2013-05-29
Grafika

Bóg wyszedł na ulice naszego miasta? mówił jeden z kaznodziejów podczas tegorocznej procesji Bożego Ciała. W tym roku procesja przeszła spod katedry do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestniczący w niej wierni najpierw wzięli udział we Eucharystii celebrowanej pod przewodnictwem bpa Pawła Cieślika. Podczas kazania ks. biskup zwracał szczególną uwagę na ofiarę jaką Chrystus złożył za nas na krzyżu. Odwołując się do sytuacji każdego z nas kaznodzieja wołał ?przypominajmy sobie, że życie każdego z nas powinno być nieustannym poświęceniem?.