Wychowawcy
2023-08-22

Zarząd WSD

ks. Radosław Suchorab - rektor
ks. Piotr Subocz - dyrektor administracyjny
ks. Paweł Mielnik - prefekt

ks. Rafał Dresler - moderator roku propedeutycznego

ks. Wojciech Parfianowicz - ojciec duchowny
ks. Piotr Skiba - ojciec duchowny
Zdjęcie #1