Wychowawcy
2022-01-15

Zarząd WSD

ks. Jarosław Kwiecień - rektor
ks. Piotr Subocz - dyrektor administracyjny
ks. Remigiusz Szauer - prefekt

ks. Radosław Suchorab - moderator roku propedeutycznego
ks. Rafał Dresler - prefekt roku propedeutycznego

ks. Wojciech Parfianowicz - ojciec duchowny
ks. Piotr Skiba - ojciec duchowny