Wykładowcy WSD
2021-09-26
s. dr Estera Elwira BALCER
pedagogika
podstawy dydaktyki

mgr Kamil BARAŃSKI
język angielski
język łaciński

ks. dr Ireneusz BLANK
homiletyka

ks. prof. dr hab. Janusz BUJAK
ekumenizm
teologia dogmatyczna
teologia fundamentalna
religiologia
wstęp do teologii

ks. dr Tadeusz CEYNOWA
historia kościoła
ochrona własności intelektualnej
misjologia
proseminarium

ks. dr hab. Kazimierz DULLAK, prof. US
prawo kanoniczne
prawo wyznaniowe
kancelaria parafialna

ks. dr Adam FALEWICZ
psychologia

ks. dr Krzysztof GORCZYŃSKI
teologia moralna

ks. dr Andrzej HRYCKOWIAN
katolicka nauka społeczna

mgr Dariusz JANIK
wychowanie fizyczne

mgr mgr Sławomir i Zofia JÓŹWIAKOWIE
poradnictwo rodzinne

ks. dr Eugeniusz KACZOR
muzyka kościelna

dr Aneta KRUPKA
teologia dogmatyczna

ks. dr Jarosław KODZIA
prawo kanoniczne
spowiednictwo

ks. dr Jarosław KWIECIEŃ
teologia patrystyczna

ks. prof. dr. hab Janusz LEMAŃSKI
środowisko biblijne
egzegeza Starego Testamentu
język grecki
teologia biblijna
wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego
geografia i historia biblijna

ks. dr Jacek LEWIŃSKI
liturgika

mgr Ewa LIPSKA
emisja głosu

dr Alicja ŁYSKAWKA
antropologia filozoficzna
teoria poznania

ks. dr Radosław MAZUR
katechetyka
praktyka opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna

ks mgr lic. Paweł MIELNIK
etyka
historia filozofii

mgr Iwona MINAKOWSKA-GRUDA
psychologia (ćwiczenia)

ks. dr Wojciech PARFIANOWICZ
mass media w duszpasterstwie

ks. dr Piotr PĘKUL
liturgika

mgr Łukasz PNIEWSKI
elementy prawa świeckiego

mgr inż. Tomasz PUKIEWICZ
technologia informacyjna

ks. mgr lic. Henryk ROMANIK
historia sztuki

ks. dr Radosław SIWIŃSKI
logika
metafizyka
wstęp do filozofii
filozofia nauki

ks. dr Piotr SKIBA
teologia moralna

mgr Bogdan SMAGACKI
kształcenie wokalne

ks. dr Radosław SUCHORAB
teologia duchowości
kierownictwo duchowe

ks. dr Remigiusz SZAUER
teologia pastoralna szczegółowa
katolicka nauka społeczna
socjologia religii i kultury

ks. dr Tomasz TOMASZEWSKI
egzegeza Nowego Testamentu

ks. dr Dariusz WYPYCH
teologia pastoralna ogólna
teologia laikatu i apostolstwa