Zapraszamy na sympozjum 19.11
2016-11-03
Grafika

Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej (ks. prof. dr hab. J. Lemański) i Katedra Teologii Fundamentalnej (ks. prof. dr hab. E. Sienkiewicz) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, w ramach zakończenia jubileuszowego Roku Miłosierdzia, zapraszają na sympozjum, które odbędzie się w sobotę 19 listopada w seminarium.

Program:

 • 8.30 - powitanie:
  ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US - dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ks. dr Wojciech Wójtowicz - rektor WSD w Koszalinie
 • 8.40 - wykład 1:
  ks. prof. dr hab. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński): Doświadczenie osobiste i historyczne źródłem odkrycia prawdy o miłosierdziu Boga Izraela
 • 9.00 - wykład 2:
  ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, członek Papieskiej Komisji Biblijnej): Miłosierdzie Chrystusa - słowa i czyny
 • 9.45 - 10.15
  przerwa na kawę
 • 10.15 - wykład 3:
  ks. prof. dr hab. Czyżewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Być miłosiernym jak Ojciec (Łk 6,36) w interpretacji patrystycznej
 • 11.00 - wykład 4:
  ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2004-14 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej): Czym jest miłość? Odpowiedź Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jako synteza miłosierdzia i sprawiedliwości
 • 11.45 - 12.15
  dyskusja
 • 12.15 wykład 5:
  ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz (Uniwersytet Szczeciński): Teologia Bożego miłosierdzia w społeczno-politycznym sporze o sprawiedliwość
 • 12.40 - wykład 6:
  ks. dr Andrzej Wańka (Uniwersytet Szczeciński): Miłosierdzie w religiach niechrześcijańskich.

Do zobaczenia. Szczęść Boże!