Zapraszamy: Sympozjum Teologii Fundamentalnej
2016-09-01
Grafika

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na sesje otwarte zjazdu / sympozjum teologów fundamentalnych, w dniach 22-23 września w naszym koszalińskim seminarium.


Czwartek, 22.09.2016

TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA. PAMIĘĆ - DIAGNOZA - WYOBRAŹNIA
9.25 - Powitanie - ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
- Słowo wstępne - ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, przewodniczący STF

Sesja I Przewodniczy ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie
9.40 - 10.15 - Przypominam, bracia, Ewangelię, [.], w której trwacie. "Pamięć i tożsamość" - ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego WT UKSW, Laureat Nagrody Ratzingera 2014
10.15 - 10.45 - Postchrześcijańska Bruksela? Doświadczenie i wyzwania - ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii UKSW, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012
10.45 - 11.15 - Dyskusja
11.15 - 11.40 - Przerwa

Sesja II Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, sekretarz STF
11.40-12.15 - Tożsamość chrześcijańska w badaniach socjologicznych nad religijnością Polaków. Diagnoza, postulaty - ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emeryt. prof. KUL, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
12.15 - 13.00 - Ideologiczne źródła korodowania tożsamości chrześcijańskiej - red. Grzegorz Górny, publicysta "W Sieci"
13.00-13. 30 - Dyskusja

Piątek, 23.09.2016

W KRĘGU BADAŃ FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNYCH NAD TOŻSAMOŚCIĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ
Sesja III Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII
9.30 - 10.05 - Badania teologiczno-literackie. Tożsamość chrześcijańska bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza - o. dr Andrzej Bielat OP, autor książki "Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz - apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej"
10.05 - 10.40 - Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoeklezjologicznej - ks. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII
10.40 - 11.10 - Dyskusja
11.10 - 11.40 - Przerwa

Sesja IV Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, UPJPII, wiceprzewodniczący STF
11.40-12.15 - Tożsamość sukcesyjna we współczesnej refleksji eklezjologicznej i dialogach ekumenicznych - ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US, WSD Koszalin
Dyskusja podsumowująca