Życzenia: miłości silniejszej niż śmierć
2019-04-20
Grafika

Grafika Życzymy, aby czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które jest pieczęcią zbawczej misji Jezusa Chrystusa, był przepełniony wewnętrzną radością.

Niech pusty grób przypomina nam, że życie zwycięża, a miłość jest silniejsza od śmierci.

Błogosławionego świętowania Zmartwychwstania Pana! W imieniu wychowawców i kleryków  Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie:

kl. Krzysztof Szumilas
dziekan alumnów
Koszalin,
Wielkanoc 2019
ks. Wojciech Wójtowicz
rektor