Ważne!

Rektor WSD przyjmuje kandydatów do seminarium - warunki przyjęcia.
Diakonat w Szczecinku
Dnia 23 czerwca 8 naszych braci przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu, który został udzielony przez ks. bpa Krzysztofa Zadarko. Poczytasz więcej?

Rekrutacja do WSD

Poczytasz więcej?

Rok propedeutyczny

Poczytasz więcej?

Dzień formacji ludzkiej

Poczytasz więcej?

Sympozjum naukowe

Poczytasz więcej?

Posługi lektoratu i akolitatu

Poczytasz więcej?
Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK