Życzenia: miłości silniejszej niż śmierć
Życzymy, aby czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które jest pieczęcią zbawczej misji Jezusa Chrystusa, był przepełniony wewnętrzną radością. Niech pusty grób przypomina nam, że życie zwycięża, a miłość jest silniejsza od śmierci. Poczytasz więcej?

Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego

Poczytasz więcej?

Rok propedeutyczny

Poczytasz więcej?

25-lecie RPSK

Poczytasz więcej?

Nowi lektorzy i akolici

Poczytasz więcej?

Rekolekcje wielkopostne 2019

Poczytasz więcej?
Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK