Sympozjum naukowe
2018-03-03
Grafika

„Czasy trudne nie oznaczają przegrania, ale wymagają olbrzymiego realizmu tzn. ani beznadziejnego pesymizmu ani zbyt taniego optymizmu” – stwierdził bp Edward Dajczak, otwierając sympozjum naukowe poświęcone kard. Augustowi Hlondowi. Już w tych kilku słowach wstępu zwięźle nakreślił postać prymasa Polski, jako proroka czasów trudnych i zarazem wielkiego realisty.

Konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy śmierci kardynała A. Hlonda (†22 X 1948) została zorganizowana wspólnym wysiłkiem  Katedry Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Inspektorii Salezjańskiej w Pile oraz Muzeum Diecezjalnego w Kołobrzegu. Odbyła się ona 3. marca w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

Pierwszym prelegentem był wicepostulator generalny procesu beatyfikacyjnego kard. Hlonda – ks. dr Bogusław Kozioł TChr. Ukazał on etap na którym znajduje się obecnie proces oraz omówił trudności z uznaniem cudów, które przypisuje się wstawiennictwu A. Hlonda, a które mogłyby przyczynić się do ogłoszenia go błogosławionym.

Drugi wykład pt. „Charakterystyka zbiorów dotyczących prymas Hlonda przechowywanych w Muzeum Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile” poprowadził ks. dr J. Wąsowicz SDB. Ostatnim prelegentem pierwszej części sympozjum był ks. P. Zieliński – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kołobrzegu, który omówił jedyną wizytę kard. Hlonda na obecnych terenach naszej diecezji, a która to miała miejsce w październiku 1947 roku.

Druga część sympozjum składał się z dwu wystąpień. Ks. dr T. Ceynowa wygłosił wykład pt. „Specjalne uprawnienia prymasa Hlonda w sprawie organizacji Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych” a ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman, z powodu nieobecności dr Wincentego Łaszewskiego, przedstawił przesłany przez niego tekst wykładu pt. „Wpływ wiedzy o Orędziu Fatimskim na nauczanie prymasa Augusta Hlonda”.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11
Biblioteka
Diecezja
Nasza strona
na FaceBooku
IT Koszalin
Studia KK