Dar ludzi, miejsca i czasu
2023-10-07
Grafika
W sobotę 7 października rozpoczął się rok akademicki i formacyjny w naszym seminarium. 
Do Wyższego Seminarium Duchownego zgłosiło się dwóch nowych kleryków, ale ze względu na to, że rok propedeutyczny został zawieszony, rozpoczynają oni formację wraz z obecnym pierwszym rocznikiem. Łącznie indeks otrzymało pięciu kleryków.
Rok akademicki rozpoczęło również troje studentów (nie licząc kleryków) w ramach Instytutu Studiów Wyższych w Koszalinie.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, której przewodniczył biskup diecezjalny Zbigniew Zieliński. W homilii biskup nawiązując do perykopy ewangelicznej, opisującej zwiastowanie NMP, podkreślił, że wszyscy "ci, w sercach których rodzi się powołanie, można powiedzieć, że są "za pan brat" z Maryją, bo im także została objawiona wola Boża..." To podobieństwa (adeptów do kapłaństwa i Matki Bożej) ma się wyrażać w zażyłej relacji z Chrystusem, która jest źródłem sił, lekarstwem na smutek i centrum życia.

Biskup powiedział także do wszystkich kandydatów do kapłaństwa: - Trwajcie na rozmowie z Chrystusem. Słysząc Jego wezwanie: ?Pójdź za mną?, starajcie się je traktować jako zaproszenie do odkrywania różnych darów, jakie są udziałem każdego z nas w Kościele i w społeczeństwie. Nie rozstawajcie się z naszych Mistrzem i Odkupicielem, by nie groził wam smutek sumienia, ale byście byli ?skazani? na radość rozwoju, odkrywanie nowych obszarów wiary, aby móc dzielić się nią z innymi.  

Podczas drugiej części spotkania na auli odbyło się przyrzeczenie dwóch nowych kleryków, rozpoczynających drogę formacji na roku pierwszym. W treści przyrzeczenie pada między innymi stwierdzenie, że alumni pragną z pomocą Bożej łaski przyjąć "dar ludzi, miejsca i czasu" aby wypełnić powołanie którym On sam ich zaszczyca.
Po błogosławieństwie biskupa na scenie pojawili się pozostali studenci Instytutu rozpoczynający pierwszy rok akademicki i wspólnie złożyli ślubowanie uniwersyteckie. 

Podczas uroczystości ks. dr Paweł Mielnik zachęcił wszystkich do refleksji nad tematem: "Nadzieja - między filozofią a teologią". - Nadzieja jawi się jako wewnętrzna siła, która prowadzi człowieka do celu, który choć trudny do zdobycia i odległy to jednak możliwy do osiągnięcia. W studenckim dążeniu do mądrości i prawdy osiągniecie tychże wartości wymaga jednak czegoś na kształt ascezy - wielu wyrzeczeń i intelektualnej czy wręcz duchowej walki, wytrwałości w "podejmowaniu trudu myślenia". - powiedział.

Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej i podczas ceremonii inauguracyjnej zapewnił chór Orantes ze Szczecinka.

Zachęcamy do przeczytania:
https://koszalin.gosc.pl/doc/8521347.Rozpoczynamy-z-nadzieja

i do obejrzenia:
">

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28Zdjęcie #29Zdjęcie #30Zdjęcie #31Zdjęcie #32Zdjęcie #33Zdjęcie #34Zdjęcie #35Zdjęcie #36Zdjęcie #37Zdjęcie #38Zdjęcie #39Zdjęcie #40Zdjęcie #41Zdjęcie #42Zdjęcie #43Zdjęcie #44Zdjęcie #45Zdjęcie #46Zdjęcie #47Zdjęcie #48Zdjęcie #49Zdjęcie #50Zdjęcie #51Zdjęcie #52