Duchowe spotkanie z Proboszczem z Ars
2015-10-02
Grafika

Pierwsze dni roku formacyjnego 2015/16 były dla alumnów WSD w Koszalinie czasem rekolekcji. Głosił je kapłan z diecezji Ars we Francji, ks. dr Thierry Blot. Ksiądz Thierry przybliżył nam postać patrona proboszczów, Jean-Marie Vianneya, który przez wiele lat XIX wieku pracował w niewielkiej parafii Ars we Francji w trudnych dla Kościoła latach po rewolucji.

Owoce gorliwości kapłańskiej Proboszcza z Ars dojrzewają do dzisiaj, nie tylko we Francji. Znany jest on jako niezwykle oddany spowiednik, katechista i duszpasterz. W czasie swojej posługi wyspowiadał kilkaset tysięcy ludzi!

Święty z Ars był czcicielem Eucharystii, głosił niezwykle głębokie teologicznie, a zarazem trafiające do prostych ludzi kazania, poruszał serca bardzo różnych ludzi, którzy nieraz odwiedzali Ars jedynie z ciekawości.

Jean Vianney miał bardzo głębokie rozumienie kapłaństwa jako bardzo mocnej, bliskiej więzi z Chrystusem. O Duchu Świętym mówił, że jest On ogrodnikiem ludzkiej duszy. Natomiast o Matce Bożej, że zrodziła nas dwa razy: we Wcieleniu oraz u stóp krzyża i dlatego jest dla nas podwójnie Matką.

Rekolekcje, które odbywały się w dniach 27.09 do 01.10, zakończyło spotkanie alumnów z ks. Thierrym. Okazał się on człowiekiem niezwykle serdecznym, oddanym modlitwie i bardzo pokornym.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16