Moc słowa
2024-02-05
Grafika
Refleksja podczas tegorocznych rekolekcji dla młodzieży męskiej dotyczyła tematu słowa, które ma moc przemienić życie. Podczas warsztatów z komunikacji uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o tym jak być asertywnym, jak lepiej komunikować się z innymi ludźmi oraz jak korzystać z mediów społecznościowych aby nie blokowały rozwoju, lecz mu sprzyjały. 

Oprócz zajęć teoretycznych w planie znalazła się gra terenowa, podczas której uczestnicy musieli współpracować aby zdobyć jak najwięcej punktów i wypełnić różne zadania. Przydała im się do tego wiedza zdobyta na warsztatach oraz znajomość Biblii, gdyż lokalizacja punktów w terenie została zaszyfrowana przy pomocy siglów biblijnych.
Czas wolny wypełniła wspólna rekreacja, sport oraz rozmowy w kawiarence.

Jednak głównymi punktami programu podczas rekolekcji była możliwość spotkania się z Jezusem podczas Mszy świętych oraz prowadzonych adoracji Najświętszego Sakramentu i czuwań modlitewnych. Pierwsza, piątkowa, adoracja dotyczyła motywu słuchania Boga. W centrum znalazło się Pismo Święte, czyli słowo Boga wypowiedziane do nas i nigdy nie tracące na aktualności. Podczas drugiej adoracji, uczestnicy skupili się na swoim słowie, które chcą wypowiedzieć Jezusowi. Byly to za równo słowa dziękczynienia i uwielbienia, ale także prośby i wyznania grzechów w sakramencie pokuty. 

Uczestnicy rekolekcji i prowadzący je księża i klerycy zakończyli ten czas wspólnym dzieleniem, w którym nie zabrakło świadectw o tym jaką moc miały wszystkie słowa usłyszane podczas rekolekcji i jaką wielką wartość miało to spotkanie dla nas wszystkich.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19Zdjęcie #20Zdjęcie #21Zdjęcie #22Zdjęcie #23Zdjęcie #24Zdjęcie #25Zdjęcie #26Zdjęcie #27Zdjęcie #28Zdjęcie #29Zdjęcie #30Zdjęcie #31Zdjęcie #32Zdjęcie #33Zdjęcie #34Zdjęcie #35Zdjęcie #36Zdjęcie #37Zdjęcie #38Zdjęcie #39Zdjęcie #40Zdjęcie #41Zdjęcie #42Zdjęcie #43Zdjęcie #44Zdjęcie #45Zdjęcie #46Zdjęcie #47Zdjęcie #48Zdjęcie #49Zdjęcie #50Zdjęcie #51Zdjęcie #52Zdjęcie #53Zdjęcie #54Zdjęcie #55Zdjęcie #56Zdjęcie #57Zdjęcie #58Zdjęcie #59Zdjęcie #60Zdjęcie #61Zdjęcie #62Zdjęcie #63