Pan przyodział mnie w szaty zbawienia
2021-12-07
Grafika
Obłóczyny to, bez wątpienia, wyjątkowy moment na drodze formacji do kapłaństwa, dzień, w którym kleryk, niezależnie od tego kim jest i do tej pory był, zaczyna być postrzegany przez świat zupełnie inaczej. W tym roku pierwszy raz swoje sutanny przywdziali dwaj alumni z czwartego roku: Karol Adamuszek i Szymon Pawluczuk. Obrzęd miał miejsce podczas I Nieszporów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. W liturgii odczytane zostały słowa z księgi proroka Izajasza: 
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
W homilii ksiądz rektor Jarosław Kwiecień podkreślił, że przybranie tej szaty jest znakiem Bożego wybrania i wielkiego obdarowania, powodem do radości i chluby z tego, że Bóg jest obecny w moim życiu i błogosławi.
W obrzędzie obłóczyn, stroju duchownego alumn nie zakłada sam sobie, pomaga mu w tym ktoś inny, wcześniej przez niego wybrany. Jest to znak tego, że Boże dary i powołanie, nie pochodzą od nas samych. Ponadto zawsze będziemy wobec nich za mali. Ale jest to dobra nowina i pokrzepienie, bo to w końcu sam Bóg wkracza w moje życie i przyodziewa mnie szatą swojej misji...

Uroczystość odbyła się w naszej seminaryjnej kaplicy Miłosierdzia Bożego w dniu 7 grudnia 2021 r. Udział wzięła w niej cała seminaryjna wspólnota, najbliższa rodzina oraz duszpasterze obłóczonych.


Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13