Posługi 2016
2016-02-16
Grafika

Dnia 14. Lutego 2016 roku w naszym seminarium miał miejsce obrzęd ustanowienia ośmiu lektorów ? kleryków roku trzeciego, a także dwóch akolitów. Lektorat jest powierzeniem przez Kościół misji świadczenia o mocy słowa Bożego. Podstawowym wyrazem tego zadania jest posługa czytania tekstów liturgii słowa. Posługa akolity jest służbą przy ołtarzu Ciała Pańskiego. Szczególnym znakiem obdarowania tą posługą jest możliwość pełnienia funkcji szafarza komunii świętej zawsze wtedy, gdy istnieje rzeczywista potrzeba pomocy prezbiterom i diakonom. Posług udzielał biskup senior Paweł Cieślik. Dostojny celebrans w słowie po Ewangelii zauważył, że jeden z tekstów biblijnych o kuszeniu Jezusa wskazuje, iż to sam Duch ?wyrzucił? Jezusa na pustynię. Także seminarium duchowne i formacja klerycka nie mogą być przestrzenią schronienia dla alumnów, ponieważ i dzisiaj Duch Święty kieruje nas przede wszystkim tam, gdzie potrzeba naszej konfrontacji z demonami, a nie tam dokąd sami chcielibyśmy pójść, poszukując łatwego życia.

Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14