Rekolekcje na początek
2019-09-30
Grafika

  W środę 25 września zjechaliśmy się do naszego seminarium. Pierwszy dzień był dla nas czasem na rozpakowanie i wprowadzenie do nowych pokoi. Nowy rok akademicki rozpoczęło 27 kleryków, z czego 5 na roku propedeutycznym.

Wieczór 26 września był dla nas czasem rozpoczęcia rekolekcji, które wygłosił kapłan diecezji drohiczyńskiej, ksiądz Robert Grzybowski. Tematem przewodnim rekolekcji był "Dawid- król relacji". Naukom towarzyszyły trzy słowa klucze: młodość, serce i relacje. Ksiądz Robert pokazał nam, że biblijny Dawid jest postacią wciąż aktualną, a historia jego życia, ukazana na kartach dwóch ksiąg Samuela, jest żywa i pobudza serce ku tworzeniu pięknych relacji. Odwoływaliśmy się także do adhortacji papieża Franciszka "Christus vivit".

 Dziękujemy dobremu Bogu za czas rekolekcji, za możliwość spotkania w mocy Słowa, za to, że Bóg pobudza nasze serca do młodości, do świeżości, tak jak serce Dawida.


Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4Zdjęcie #5Zdjęcie #6Zdjęcie #7Zdjęcie #8Zdjęcie #9Zdjęcie #10Zdjęcie #11Zdjęcie #12Zdjęcie #13Zdjęcie #14Zdjęcie #15Zdjęcie #16Zdjęcie #17Zdjęcie #18Zdjęcie #19