Rzym
2015-02-13
Grafika

Sześciu kleryków uczących się w naszym seminarium języka włoskiego, wraz z wychowawcą roku propedeutycznego, ks. Radosławem Suchorabem, w ramach przerwy semestralnej udało się do Rzymu. Pomysł wyjazdu (a właściwie wylotu?) zrodził się już na początku roku akademickiego. Jednym z celów pobytu w Wiecznym Mieście było wykorzystanie języka włoskiego w praktyce.