Stat Crux, dum orbis volvitur
2016-10-10
Grafika

Od 27.09 do 01.10, u progu nowego roku akademickiego, w naszym seminarium odbywały się rekolekcje pt. ? Jezus idzie do Jerozolimy. Droga uczniów za Jezusem?. Czasowi duchowej odnowy przewodniczył wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży ks. dr Zbigniew Skuza - biblista. Rekolekcje opierały się w całości na Piśmie Świętym, w szczególności zaś na Ewangelii według Św. Marka (Mk 9-11). W medytacji nad słowem Bożym skoncentrowaliśmy się wokół drogi Jezusa do Jerozolimy, spoglądając na nią z pozycji ucznia. Dzięki wprowadzeniem do medytacji, która jest w naszym domu praktyką codzienną, na nowo uczyliśmy się bycia naśladowcą Jezusa na wzór apostołów. Warto podkreślić, że te ważne treści zostały nam przekazane w prosty, a jednocześnie głęboki sposób.

Czas rekolekcji jak zwykle oparty był o całodobową ciszę, chwile na własne przemyślenia, modlitwę i dłuższą niż zwykle medytację. Tę duchową odnowę zakończyliśmy spotkaniem podsumowującym, na którym mogliśmy otrzymać odpowiedz na nurtujące nas kwestie związane z Pismem Świętym ?i nie tylko. Pamiętaliśmy o wszystkich wspierających nas modlitewnie, odwdzięczając się tym samym. Bogu niech będą dzięki za ten czas!

"Stat Crux, dum orbis volvitur" - Krzyż stoi, choć świat się zmienia!
Zdjęcie #1Zdjęcie #2Zdjęcie #3Zdjęcie #4