Wykład ks. dr hab. Wojciecha Grygiela FSSP
2017-11-17
Grafika

W naszym seminarium piątkowe wieczory są czasem dzielenia się słowem Bożym w małych grupach. 17 XI było jednak inaczej, a to ze względu na obecność nieprzeciętnego gościa ? ks. dr hab. Wojciecha Grygiela, który przybył do Koszalina, aby wziąć udział w sympozjum naukowym. Zgodził się jednak wygłosić w piątkowy wieczór specjalny wykład dla kleryków naszego seminarium. Składał się on z trzech części a tematy obejmowały zagadnienia, którymi na co dzień zajmuję się ks. Wojciech ? wykładowca filozofii przyrody na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W pierwszej odsłonie prelegent pokrótce omówił podstawowe kwestie kosmologiczne. W drugiej przedstawił założenia teorii ewolucji i wskazał obszary polemiczne tej koncepcji. W części ostatniej przedstawił główne tezy nowoczesnego ateizmu i starał się wykazać jego błędy. Podał nam również dwa argumenty za istnieniem Boga, których nauka nigdy nie będzie mogła zakwestionować ani wyjaśnić (argument ontologiczny: ?dlaczego świat istnieje?? oraz argument epistemologiczny: ?dlaczego świat jest poznawalny??).

Dziękujemy ks. Wojciechowi za poświęcony nam czas i podzielenie się swoją ogromna wiedzą. Jesteśmy pewni, że ten wykład pozwolił nam spojrzeć na dzieło stworzenia w szerszej perspektywie i przyczyni się do konstruktywnego dialogu z ateizmem z naszej strony.

Zdjęcie #1